เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
 
 
 
  ยอดเข้าชม 81873    ครั้ง
  จำนวนสมาชิก 247    บัญชี
  การรับชมวิดีโอ 61242    ครั้ง
  การดาวน์โหลด 109    ครั้ง
 
  ลงชื่อเยี่ยมชม-ให้คำแนะนำ
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
ชื่อ - สกุล :
โรงเรียน :
ข้อความ :
 
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 309  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Handelsregistersogue  
 โรงเรียน : markmarkmann11@gmail.com  
 ข้อความ : Hier kann man jederzeit gratis einen Handelsregisterauszug aus dem deutschen Handelsregisterauszug downloaden. Kostenlos. Rattenschwanztierballade  
 วันที่ : 2022-09-25 21:16:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 308  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : RenkAgreemhalolar  
 โรงเรียน : sep9@info89.ru  
 ข้อความ : Скачать ?????????? ?????? 0 | Live - Steelrising
???????????????????????????????????????? ??????????????????? ??
???...
 
 วันที่ : 2022-09-19 04:13:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 307  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปาณิสรา ศรีประมาณ  
 โรงเรียน : เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  
 ข้อความ : เยี่ยมมากค่ะ  
 วันที่ : 2022-07-09 19:23:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 306  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ภัทรวดี สระบุรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-17 19:26:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 305  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชาลีน่า มาแคม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนดี เข้าใจง่าย ใจดี  
 วันที่ : 2021-08-16 09:04:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 304  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ฐาปนัท หนูเกลี้ยง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนดี ใจดี  
 วันที่ : 2021-08-15 10:11:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 303  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ กัญจนาภา ใจซื่อ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจ  
 วันที่ : 2021-08-14 17:58:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 302  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ณิชกานต์ ราชวงค์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจ ใจดี  
 วันที่ : 2021-08-14 17:55:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 301  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ ณัฐนพิน ดวงสิน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจง่าย ใจดี  
 วันที่ : 2021-08-13 21:48:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 300  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาง ศิริรัตน์ ชัยนาม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เขื้อใจเนื้อหามากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-13 19:36:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 299  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กิ่งกาญจน์ พงษ์วัน  
 โรงเรียน : ขุนวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2021-08-12 13:56:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 298  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจิรพร ทำนา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2021-08-12 12:30:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 297  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจิรพร ทำนา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2021-08-12 12:30:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 296  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช ฐาปนัท หนูเปลี้ยง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดี  
 วันที่ : 2021-08-12 12:11:39  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 295  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ปุณยภา จรรยากรณ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : หลักความรู้ครบถ้วนดีค่ะ ไม่น้ิยเเละไม่มาไป ถึงบางครั้งพวกหนูไม่เข้าใจก็ตาม อิอิ.  
 วันที่ : 2021-08-12 11:54:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 294  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายนันทวัชร์ พรมน้ำ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2021-08-12 10:57:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 293  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ปัทมาวดี นามคง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ใจดี  
 วันที่ : 2021-08-12 10:36:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 292  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ปกิต​ตา​ บุญ​ประสิทธิ์​  
 โรงเรียน : ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : ครูสอนเข้าใจง่ายเเละรวดเร็วค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-12 09:47:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 291  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวสมคิด ฮิลล์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ครูสอนเข้าใจดีค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-12 09:34:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 290  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.อารีรัตน์ ยั่งยืน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ครูสอนดีมาก สอนเข้าใจ และใจดี  
 วันที่ : 2021-08-12 09:32:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 289  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.พีรวิชญ์ มูลดับ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ครูสอนเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2021-08-12 09:19:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 288  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.ฑิฆัมพร มนตรีวงษ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-12 09:18:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 287  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.วิภาดา กัญญาบุตร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาศรรค์  
 ข้อความ : ครูสอนเจ้าใจง่าย ไม่งง  
 วันที่ : 2021-08-12 09:15:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 286  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพิชญา จรรยากรณ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจดี  
 วันที่ : 2021-08-12 09:13:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 285  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายรุจดนัย บัวบุญ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจ  
 วันที่ : 2021-08-12 08:49:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 284  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.เตชพัฒน์ ลมเชย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนง่ายเข้าใจเนื้อหาพอสมควร  
 วันที่ : 2021-08-12 08:34:07  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 283  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.ศิริญามล แซ่อึ้ง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนง่ายเข้าใจเนื้อหาพอสมควร  
 วันที่ : 2021-08-12 08:26:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 282  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.ศิริญามล แซ่อึ้ง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนง่ายเข้าใจเนื้อหาพอสมควร  
 วันที่ : 2021-08-12 08:26:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 281  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.ศิริญามล แซ่อึ้ง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนง่ายเข้าใจเนื้อหาพอสมควร  
 วันที่ : 2021-08-12 08:26:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 280  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.ศิริญามล แซ่อึ้ง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนง่ายเข้าใจเนื้อหาพอสมควร  
 วันที่ : 2021-08-12 08:26:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 279  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวตฤณณดา ปานใย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหา ได้พอสมควร  
 วันที่ : 2021-08-12 08:16:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 278  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.นทีกานต์ มาตรา  
 โรงเรียน : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ก็ดีค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-12 08:14:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 277  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.ธนัชญา แก้วสง่า  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-12 07:54:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 276  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ญาดารัตน์. ดีไร่  
 โรงเรียน : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนง่าย ใจดี  
 วันที่ : 2021-08-12 06:55:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 275  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ภัทรภร ผิวอ่อน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนดีมาก เข้าใจง่าย เร็วด้วย  
 วันที่ : 2021-08-12 05:03:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 274  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาววรางคณา ลมเชย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:58:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 273  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายธเนศ น้ำนวล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ช่วยทำความเข้าใจได้ดีขึ้น.  
 วันที่ : 2021-08-11 22:54:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 272  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวอทิตตยา สายจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:52:07  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 271  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายอภิรัชชะตะ โพธิสาร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาครบดีครับ  
 วันที่ : 2021-08-11 22:49:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 270  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจุฬารัตน์ เลิศศรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหา  
 วันที่ : 2021-08-11 22:48:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 269  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวสุพรรษา มิตะราช  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-11 22:40:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 268  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวญาณิศา ศิริเทศ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:34:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 267  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เสถียร วิเชียรสาร  
 โรงเรียน : มัธยมบักดองวิทยา  
 ข้อความ : ทดสอบ  
 วันที่ : 2021-08-11 22:32:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 266  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวอรปรียา พิมมาศ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้นกว่าเดิม  
 วันที่ : 2021-08-11 22:31:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 265  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวชนิดาภา บุญน้อย  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหา  
 วันที่ : 2021-08-11 22:31:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 264  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวชฎรธร อินธิเดช  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีความเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:28:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 263  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวชนิดาภา บุญน้อย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:28:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 262  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายรัฐภคย์ สินศิริ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหามากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:28:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 261  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวอินทิรา ฉุนราชา  
 โรงเรียน : ขุนหาวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีความเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:28:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 260  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพิยดา สุริเตอร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมาก  
 วันที่ : 2021-08-11 22:27:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 259  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายวรุตม์ นิลพัฒน์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้ความรู้ความเข้าใจดีมากครับในรายวิชาคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2021-08-11 22:26:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 258  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายณัฐดนัย น้ำนวล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:26:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 257  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวชฎาธร อินธิเดช  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:26:07  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 256  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวเบญญาภา โยธร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:26:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 255  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวศรุตยา ไชยดำ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:25:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 254  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนภรณ์ โพธิ์แจ่ม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนได้เข้าใจมากค่ะ และทำให้ไม่เบื่อวิชาคณิตศาสตร์เลยค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-11 22:25:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 253  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวชลิตา บำรุงชัย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2021-08-11 22:25:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 252  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.สิริรัตนชญา ศรีพรม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีค่ะ เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2021-08-11 22:25:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 251  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวตมิสา แก้วกันหา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจและได้ความรู้เพิ่ม  
 วันที่ : 2021-08-11 22:25:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 250  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวศรุตยา ไชยดพ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:24:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 249  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนภรณ์ โพธิ์แจ่ม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนได้เข้าใจมากค่ะ และทำให้ไม่เบื่อคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2021-08-11 22:24:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 248  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.เกศรินทร์ อุตมะ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ครูสอนดี เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2021-08-11 22:24:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 247  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายณัฐดนัย น้ำนงล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:24:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 246  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.วรรณิสา อุ่นแก้ว  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้ความรู้และเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:24:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 245  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสา​วณัฏฐ​ธิชา​ กันนุลา​  
 โรงเรียน : ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : ได้เข้าใจในส่วนที่ขัดข้องเพิ่มมากขึ้น​  
 วันที่ : 2021-08-11 22:22:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 244  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ภาวดี ไสว  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนดีค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-11 22:21:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 243  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวณัฏฐ​ธิชา​ กันนุลา​  
 โรงเรียน : ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : ได้เข้าใจในสิ่งที่ยังขัดข้องเพิ่มมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:21:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 242  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนภรณ์ โพธิ์แจ่ม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนได้เข้าใจมากค่ะ และทำให้ไม่เบื่อคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2021-08-11 22:21:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 241  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวศิริกาญจน์ วรรณมาศ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:21:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 240  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ภัทรวดี สระบุรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหา  
 วันที่ : 2021-08-11 22:21:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 239  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปัณฑิตา พานจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจมากก  
 วันที่ : 2021-08-11 22:20:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 238  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวอรณิชา ผิวขาว  
 โรงเรียน : ขนุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหามากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:20:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 237  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวไพรินทร์ พรมสะอาด  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้ความรู้จากเรื่องที่เรียน  
 วันที่ : 2021-08-11 22:20:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 236  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายจิราวัฒน์ บุญปิยภัทรสร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจครับ.  
 วันที่ : 2021-08-11 22:19:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 235  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.วลีรัตน์ บุญจูง  
 โรงเรียน : โรงเรียนขุนหาญวิยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจง่าย ใจดี  
 วันที่ : 2021-08-11 22:19:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 234  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวไพรินทร์ พรมสะอาด  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้ความรู้จากเรื่องที่เรียน  
 วันที่ : 2021-08-11 22:18:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 233  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จิตรสินี สีสวาท  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง  
 วันที่ : 2021-08-11 22:18:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 232  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จิตรสินี สีสวาท  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง  
 วันที่ : 2021-08-11 22:18:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 231  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว สุนิสา พันธ์ทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหา  
 วันที่ : 2021-08-11 22:18:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 230  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวณัฐณิชา เชื้อเมืองพาน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีความเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:18:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 229  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:17:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 228  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวสุทธิดา ทองละมุล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจและได้เรียนรู้เพิ่มเติม  
 วันที่ : 2021-08-11 22:17:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 227  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เสถียร วิเชียรสาร  
 โรงเรียน : มัธยมบักดองวิทยา  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่ดีมากครับ  
 วันที่ : 2021-08-11 22:17:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 226  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวกขกร แก้วแสง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:16:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 225  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวศรุตยา ไชยดำ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจในระดับหนึ่ง  
 วันที่ : 2021-08-11 22:15:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 224  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวนฤมล แร่กาสิน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้นค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-11 22:13:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 223  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวญาาตาวี ไชยพิมูล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ตอนครูสอนเข้าใจค่ะแต่พอหมดคาบก็ลืม  
 วันที่ : 2021-08-11 22:13:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 222  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวชลิดา วรรณทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้เรียนเเละศึกษาเรื่องต่างๆมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:13:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 221  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพิกุลทอง ทองผิว  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น จากที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:11:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 220  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวอทิตตยา สายจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้นค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-11 22:11:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 219  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวกุลภรณ์ แถบหอม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:10:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 218  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวอทิตตยา สายจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : คุณครูอาจจะสอนเร็วไปนิดนึงค่ะบางทีตามไม่ทันเเละก็ไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาบางเนื้อหาแต่รวมๆก็โอเคอยู่ค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-11 22:07:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 217  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.สุนันทา ผิวงาม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 22:06:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 216  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวชมพูนุช ใจคง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจขึ้นมาบ้างค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-11 22:04:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 215  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพัชราภา อุ่นเเก้ว  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากกขึ้นเเละได้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2021-08-11 22:03:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 214  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจง่าย เข้าใจเนื้อหา  
 วันที่ : 2021-08-11 21:59:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 213  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวตมิสา แก้วกันหา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจและได้ความรู้เพิ่มเติม  
 วันที่ : 2021-08-11 21:57:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 212  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายนพกร มุ่งหมาย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีครับ  
 วันที่ : 2021-08-11 21:56:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 211  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.ศิริรัตน์ ชัยนาม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 21:56:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 210  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พีรวิชญ์ มูลดับ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ครูสอนเข้าใจ  
 วันที่ : 2021-08-11 20:46:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 209  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จิตรสินี สีสวาท  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง  
 วันที่ : 2021-08-11 15:42:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 208  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วาริษา ทาวงษ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้เรียเพิ่มเติม  
 วันที่ : 2021-08-11 13:44:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 207  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ภัทรวดี สระบุรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 13:43:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 206  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ภัทรวดี สระบุรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหา  
 วันที่ : 2021-08-11 13:42:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 205  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจุฬารัตน์ เลิศศรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหามากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 13:10:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 204  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ญาดารัตน์ ดีไร่  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2021-08-11 13:08:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 203  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณัฐฐาพร เลิศศรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ครูใจดีมาก  
 วันที่ : 2021-08-11 11:54:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 202  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวตวิษา ทองละมุล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น และสะดวกสบายในการเรียน  
 วันที่ : 2021-08-11 11:48:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 201  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณัชภาพร ทองรวย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ครูสอนเข้าใจมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-11 11:47:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 200  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวตวิษา ทองละมุล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น และสะดวกสบายในการเรียน  
 วันที่ : 2021-08-11 11:46:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 199  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว สุพิชฌาย์ ทองละมุล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มาทำเข้าใจมากขึ้นอยู่ค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-11 11:36:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 198  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปัญญารัตน์ สุพรรณ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้นอยู่ค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-11 11:36:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 197  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวชฎาธร อินธิเดช  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาเข้าใจง่าย เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 11:28:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 196  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อัยการ ไตรศรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ครูสอนดีใจดีครับ  
 วันที่ : 2021-08-11 11:17:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 195  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจิราพร พรมสร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-11 11:15:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 194  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวกชนันท์ ขาวฟอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-11 11:14:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 193  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.เกศรินทร์ อุตมะ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : คุณครูสอนดี เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2021-08-11 11:11:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 192  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพิทยารัตน์ บุญทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหามากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 11:10:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 191  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวนลินี บุญน้อย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจ  
 วันที่ : 2021-08-11 11:05:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 190  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิงชนาภา อ้อนประเสริฐ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : โหเว็บไซต์นี้ทำให้เข้าใจมากกว่าเดิมมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2021-08-11 10:52:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 189  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บวรทัช ไตรศรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ครูสอนดีมาก ใจดี  
 วันที่ : 2021-08-11 10:45:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 188  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาววิภาดา บุญน้อย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้ความรู้และความเข้าใจ  
 วันที่ : 2021-08-11 10:43:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 187  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว วิภาดา เหล่าแค  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจทำให้เข้าใจเนื้อหา  
 วันที่ : 2021-08-11 10:36:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 186  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนภรณ์ โพธิ์แจ่ม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ให้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ทำให้เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 10:34:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 185  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวกนกลดา ไชยสุวรรณ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีความเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2021-08-11 10:29:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 184  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปรารถนา โยธี  
 โรงเรียน : โพธิ์ทอง"จินดามณี"  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2020-09-25 10:05:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 183  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปรารถนา โยธี  
 โรงเรียน : โพธิ์ทอง"จินดามณี"  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2020-09-25 10:04:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 182  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปรารถนา โยธี  
 โรงเรียน : โพธิ์ทอง"จินดามณี"  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้นสามารถหัดทำได้  
 วันที่ : 2020-09-25 09:28:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 181  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางรัศมี สมชาติ  
 โรงเรียน : ระยองวิทยาคม  
 ข้อความ : เป็นสื่อการสอนที่ดีมาก รูปแบบน่าสนใจ บทเรียนผลิตตามหลักวิชาการ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ขอชื่นชมในความตั้งใจ นำความรู้ความสามสามารถมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นประโยขน์ต่อผู้เรียนและผู้เข้ามาใช้  
 วันที่ : 2020-08-15 05:50:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 180  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.สุธิดา สาวทอง  
 โรงเรียน : มจ  
 ข้อความ : เข้าใจมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2020-07-03 14:52:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 179  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรญาณี เพ็งแจ่ม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้เรียนรู้สิ่งๆใหม่ที่เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-08-15 20:35:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 178  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นนางสาว จิราภรณ์ สำราญ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-08-05 13:33:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 177  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.เบญญาภา วรรณทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนรู้เรื่องมากค่ะ เป็นสื่อที่สะดวกเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-07-22 18:58:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 176  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.วชิราภรณ์ ย่ำแผ่น  
 โรงเรียน : ขุนหาวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-07-09 06:48:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 175  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ทวีชัย สุขสังข์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีสาระเขาใจง่าย  
 วันที่ : 2019-07-08 07:52:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 174  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.พิศมัย แก้วธรรม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่ดีมากค่ะ ชอบๆ  
 วันที่ : 2019-07-05 09:42:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 173  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายสุเมธ บุตรธรรมมา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 วันที่ : 2019-06-25 13:17:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 172  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ลัดดาวัลย์ คุณพิทักษ์วัฒนา  
 โรงเรียน : เทศบาลท่าโขลง๑  
 ข้อความ : ดีมากคะเด็กๆดูแล้วเข้าใจมากขึ้นคะอยากได้เป็นเพาเวอร์พอยมีไหมคะ คณิต ม.1 เทอม 1และเทอม 2 หลักสูตรใหม่มีไหมคะ  
 วันที่ : 2019-06-21 16:50:16  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 171  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว  
 โรงเรียน : มัธยมบักดองวิทยา  
 ข้อความ : ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-21 14:01:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 170  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว  
 โรงเรียน : มัธยมบักดองวิทยา  
 ข้อความ : ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-21 14:01:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 169  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณรงค์ยุทธ จันทร์ทึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-21 11:43:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 168  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว นลินี อุ่นแก้ว  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-21 09:43:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 167  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นฤมล ปานทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : เรียนง่าย  
 วันที่ : 2019-06-21 09:15:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 166  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นฤมล ปานทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : เรียนง่าย  
 วันที่ : 2019-06-21 09:14:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 165  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จิรายุทธ บังคม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-21 09:09:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 164  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จิรายุทธ บังคม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-21 09:09:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 163  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณรงค์ยุทธ จันทร์ทึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-21 08:43:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 162  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณรงค์ยุทธ จันทร์ทึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-21 07:40:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 161  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณรงค์ยุทธ จันทร์ทึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-21 07:40:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 160  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปฐพี เชิงฉลาด  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-20 20:21:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 159  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปฐพี เชิงฉลาด  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นการสอนที่เข้าใจง่ายมากครับตอนเเรกได้แค่2คะเเนนแต่หลังจากฟังได้มาก กว่าสอง  
 วันที่ : 2019-06-20 20:20:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 158  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด. ญเสาวภา จันทสนธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีความเข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 18:09:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 157  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กชายยศกร กุลเกษ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:46:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 156  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.ยศกร กุลเกษ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีครับเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-19 09:44:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 155  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กชายยศกร กุลเกษ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมาขึ้นครับ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:43:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 154  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.ยศกร กุลเกษ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากขึ้นครับ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:41:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 153  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.ยศกร กุลเกษ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีคลิปวิดีโอด้วยทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้นครับ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:40:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 152  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สีรภัทร บุญวุฒิ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายและมีความรู้เพิ่มเติม  
 วันที่ : 2019-06-19 09:15:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 151  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณััฎฐกิตติ์ บัวพันธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกเข้าใจง่ายดี  
 วันที่ : 2019-06-19 09:09:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 150  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณััฎฐกิตติ์ บัวพันธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกเข้าใจง่ายดี  
 วันที่ : 2019-06-19 09:09:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 149  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : มัชฌิมา. ทับทอง  
 โรงเรียน : ขุนหา(ญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำไห้มีความรู้และทำไห้มีความรู้ได้ดีจำง่ายเข้าใจ สามารถย้อนดูได้ง่าย  
 วันที่ : 2019-06-19 09:08:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 148  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.สาริศา เสน่หา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สามารดไห้ความรู้เราได้ตลอดเวลา  
 วันที่ : 2019-06-19 09:08:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 147  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณฐพรทุ่มกระเดื่อง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุก  
 วันที่ : 2019-06-19 09:08:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 146  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิงนงณภัศ บุญเพ็น  
 โรงเรียน : จุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากจึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:07:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 145  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด. ญเสาวภา จันทสนธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีความเข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 09:07:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 144  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ีปีรติ​ ไชยรา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้ความรู้  
 วันที่ : 2019-06-19 09:05:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 143  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด. ญเสาวภา จันทสนธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 142  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด. ญเสาวภา จันทสนธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 141  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ีปีรติ​ ไชยรา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้ความรู้  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 140  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด. ญเสาวภา จันทสนธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 139  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด. ญเสาวภา จันทสนธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 138  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วชิราภรณ์ มาตตี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่เค้าใจง่าย อธิบายละเอียด ทำให้เราได้ทบทวนบทเรียน  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 137  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ธิดา สาโรจน์  
 โรงเรียน : โรงเรียน:ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้ดูวีดีโอทำให้เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 136  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กันญากร ถุงจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:03:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 135  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ภูมินทร์ พันธ์พระ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ........  
 วันที่ : 2019-06-19 09:03:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 134  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บริภัทร วงศ์เกียรติกำจร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : รู้จักระบบของจำนวนเต็มและอื่นๆ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:03:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 133  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณฐพรทุ่มกระเดื่อง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกเเละได้ความรู้  
 วันที่ : 2019-06-19 09:03:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 132  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อาภัสรา เลิศศรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนง่าย เข้าใจในการเรียน  
 วันที่ : 2019-06-19 09:03:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 131  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ธิดา สาโรจน์  
 โรงเรียน : โรงเรียน:ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้ดูวีดีโอทำให้เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:02:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 130  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิงนงณภัศ บุญเพ็น  
 โรงเรียน : จุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีความเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:02:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 129  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : มัชฌิมา ทับทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรย์  
 ข้อความ : เรียนรุ้  
 วันที่ : 2019-06-19 09:02:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 128  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พชรพล ชูคำ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสิ่งที่ดีมากเเละได้รับความรู้มากครับ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:02:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 127  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : คณาธิป ไชยสิงห์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกดีที่มีเว็บไซต์จำง่ายดีีและเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:02:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 126  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วีรภัทร. บุญวุฒิ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดีมากครับและเข้าใจง่ายมากเลยครับ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:01:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 125  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.สาริศา เสน่หา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สามารดไห้ความรู้เราได้ตลอดเวลา  
 วันที่ : 2019-06-19 09:01:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 124  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พัทธิดา ดีโสม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ให้ความรู้และความเข้าใจง่ายขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:01:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 123  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ชกาญจนพงษ์ โพธิ์กระสังข์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกและได้ความรู้และนำไปไช้ไนชีวิตประจำวัน  
 วันที่ : 2019-06-19 09:00:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 122  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วชิราภรณ์ มาตตี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่เค้าใจง่าย ได้ฝึกสมอง ได้ทบทวนสมองของเรา เเละทบทวนบทเรียน  
 วันที่ : 2019-06-19 09:00:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 121  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรญาณี เพ็งแจ่ม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดีมากเข้าใจง่ายและได้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 09:00:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 120  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สิทธิกร​ หมื่อจ๋า  
 โรงเรียน : ุขุนหาญวิทยาสรรค์​  
 ข้อความ : เป็นการเรียนที่ดีทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:00:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 119  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ฐิติโชติ ไชยชนะ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกและได้ความรู้มากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 08:59:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 118  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พงศกร ไชสุวรรณ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 08:59:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 117  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปฐมพงศ์ พิมมาศ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกดีที่มีเว็บไซต์และจำง่ายดี  
 วันที่ : 2019-06-19 08:59:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 116  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กันญากร ถุงจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ให้ความรู้มากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 08:59:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 115  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ภูริพัทธ์ จบกมล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกดีมีความรู้  
 วันที่ : 2019-06-19 08:59:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 114  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กิตติณัฐ แซ่ตัง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นและเรียนรู้ย้อนหลังได้  
 วันที่ : 2019-06-19 08:59:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 113  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อาภัสรา เลิศศรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดีมาก  
 วันที่ : 2019-06-19 08:58:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 112  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรญาณี เพ็งแจ่ม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดีมากเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-19 08:58:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 111  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย อดิศักดิ์ บุญเฟรือง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าไจ(มั้ง)  
 วันที่ : 2019-06-18 13:37:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 110  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายธนเชษฐโชคมหาศาล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเร็วมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:33:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 109  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย นรากร ธรรมานุสารกิจ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:32:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 108  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นรากร ธรรมานุสารกิจ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีความสะดวกสบายในการเรียน  
 วันที่ : 2019-06-18 13:17:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 107  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายภูริ รักสัตย์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สะดวกสบายมากๆ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:16:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 106  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย เจษฎาพงศ์ เผ่าพันธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สะดวกมากๆ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:15:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 105  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย เจษฎาพงศ์ เผ่าพันธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สะดวกสบายมาก  
 วันที่ : 2019-06-18 13:15:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 104  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายชลธี สุขเกษม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น สะดวก เเละสบาย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:14:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 103  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย เจษฎาพงศ์ เผ่าพันธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สะดวกสบายมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:14:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 102  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย อดิศักดิ์ บุญเฟรือง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:13:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 101  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ชลธี สุขเกษม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่าย สะดวก สบาย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:13:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 100  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว ศรินทิพย์ เพ็ชรศรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:12:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 099  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวบัณฑิตยา เบียดนอก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:12:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 098  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.พรมณี​ บุญมี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ให้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-18 13:12:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 097  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายอติชาต งอนสวัน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:11:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 096  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวนนตรา วรรณทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหา  
 วันที่ : 2019-06-18 13:10:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 095  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปนัดดา ประเสน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนง่าย เข้าใจได้ง่ายๆค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:10:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 094  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว วรรณา ศรีพอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:10:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 093  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปาลิดา พิมศร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:10:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 092  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวนลินทิพย์ สายไหม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายและสะดวกดีค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 091  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว ภัทรพร ที่อุปมา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาเข้าใจง่ายสะดวกและทันสมัย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 090  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวนนทรี วรรณทอง  
 โรงเรียน : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่าย สะดวกสบาย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 089  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวสถาพร นิลสุข  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนรู้ง่ายเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 088  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธีระพันธ์ ไชยนะรา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทันสมัย เรียนเข้าใจง่าย สะดวกสะบาย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 087  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย เจษสมพงศ์ เผ่าพันธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สะดวกสบายมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 086  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวรัชฎาพร นิยันตัง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 085  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายณฐนนท บุญ​พรหม​  
 โรงเรียน : ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : เรัยนรู้ง่าย ครูสอนดี เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 084  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวศศิปรียา ขำคม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 083  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธีรภัทร เทศราช  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เรียนรู้ง่ายขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 082  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส กนกวรรณ เพชรินทร์  
 โรงเรียน : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 081  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศิวะ ไชยบุดดี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : นักเรียนเข้าใจครับ สะดวกมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 080  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาววรรณวิไล โคตรนาม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายเจ้าใจเร็ว  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 079  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณรงค์ยุทธ จันทร์ทึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 078  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.ปรัชญา สมนึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขอบคุณค่ะ เนื้อหาเข้าใจง่ายมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 077  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวศิรินทิพย์ ผิวอ่อน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 076  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.อภิญญา จันทเบ้า  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาเข้าใจมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 075  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส​ จารุนันท์​ ไชยสุวรรณ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจดีสะดวกมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 074  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวรัชฎาพร คำลอย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาเข้าใจ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 073  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ญานิกา คำนึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนรู้ง่าย สดวกในการมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 12:57:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 072  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย นัฐชนนรุ่งคำ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากคับ  
 วันที่ : 2019-06-18 11:07:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 071  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายกลยุทธ์ วายลม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากครับ????  
 วันที่ : 2019-06-18 11:07:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 070  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นส.ณัฐชยา ศิลาเลิศ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขอบคุณค่ะ เข้าใจง่ายมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 11:07:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 069  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ทศพล คำลอย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 11:06:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 068  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว อาทิตยา วันเจริญ  
 โรงเรียน : สวข.  
 ข้อความ : ครูสอนเข้าใจง่าย รู้เรื่อง ทำการบ้านได้  
 วันที่ : 2019-06-18 11:06:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 067  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายธนเดช ทันเชิ้อ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมีการเรียนที่เรียบง่ายไม่สับสน  
 วันที่ : 2019-06-18 11:06:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 066  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายนรุตม์ชัย ศรีภักดี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 11:06:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 065  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายจิรายุ ปัททะ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนเข้าใจ ง่ายต่อการเรียนการสอน  
 วันที่ : 2019-06-18 11:05:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 064  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณัฐวุฒิ บัวโสม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขอบคุณ เข้าใจมากยิ่งขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 11:05:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 063  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายจิรายุทธ ศิลาชัย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดูแล้วได้ความรู้เพิ่ม เข้าใจง่ายครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 11:05:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 062  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณปวร อาจภักดี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เขาใจได้ง่ายขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 11:05:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 061  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายธนกฤต​ แก้วศรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากครับอธิบายดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 11:04:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 060  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ปุณยภา จรรยากรณ์  
 โรงเรียน : ขุนหารวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขอบคุณค่ะ เข้าใจได้ง่ายมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 10:14:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 059  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.รัตนภรณ์ มาตรา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขอบคุณมากค่ะ ทำการบ้านได้????????????❤️  
 วันที่ : 2019-06-18 10:03:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 058  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ฐิติชญารัตน์ ดอกผล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : อธิบายได้เข้าใจง่ายมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:17:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 057  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ฐิติชญารัตน์ ดอกผล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : อธิบายได้เข้าใจง่ายมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:17:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 056  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิงสิริวิมล ศรีระเริญ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : คุณครูชลธิชาให้เนื้อดีมากค่ะอ่านแล้วเข้าใจง่ายมากเลยค่ะมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยค่ะดีมากเลยคะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:16:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 055  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรชัย ไชยฮะ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นวีีดีโอที่ดีมากคับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:16:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 054  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.กฤตพจ์ โพธิสาร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีมากเลยครับ ผมชอบมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:15:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 053  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ปานฤทัย อินทะรังษี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนดีเข้าใจง่ายค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:15:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 052  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุนันทาผิวงาม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ครูสอนเข้าใจง่ายมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:15:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 051  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กชายถิรพล เสน่หา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาเข้าใจง่ายครับ ครูสอนเพลิน พูดเพราะ น่าเรียนมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:15:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 050  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.วิภาวดี ปล้องกระโทก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เว็บนี้ดีมากค่ะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น..  
 วันที่ : 2019-06-18 09:14:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 049  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อนุพงศ์ บุญลี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีมากเลยครัับช่วยให้ผมมีความรู้มากขึ้นและยังสามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ด้วยดีมากจริงๆคับ????????????????????  
 วันที่ : 2019-06-18 09:13:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 048  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ลลิดา เกตุมาตย์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายดีค่ะและเข้าใจได้ไวด้วย สอนดีมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:11:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 047  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุภัชญา ไชยทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจง่ายมากค่ะ เพลินดี ไม่ค่อยติดขัดค่ะ คุณครูพูดเพราะ น่าฟังมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:11:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 046  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ชนก​วนันท์​ อุ่น​แก้ว​  
 โรงเรียน : โรงเรียน​ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : สื่อที่ทันสมัยเข้าใจ​ดีเลิศ​ศ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:11:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 045  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนกร มีฤทธิ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:11:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 044  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศุภณัฐ นิลทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นความรู้ที่ทันสมัยมากๆคับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:11:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 043  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนวัฒน์ ยาคำ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : คุณครูสอนได้ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:10:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 042  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.ภูบดินทร์ อินดี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีมากเลยครับ เขาใจง่ายมากเลย  
 วันที่ : 2019-06-18 09:10:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 041  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุนันทาผิวงาม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ครูสอนดีมากค่ะเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-18 09:10:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 040  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชยานันต์ คำพินิจ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากคะ สอนดีคะ...  
 วันที่ : 2019-06-18 09:09:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 039  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กชายสุปวีร์ ดาวจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เว็บนี้ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีมากๆเลยครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:07:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 038  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศิริมงคลชัย ขุ่ยคำมี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:07:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 037  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.กชมล ดวนใหญ่  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากค่ะครู ถ้าดูวนๆซ้ำๆจะเข้าใจง่ายมากค่ะ มีคำอธิบายประกอบ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:07:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 036  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.ปรเมษฐ์ พวงกระโทก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายมากๆครับ เนื้อหาสั้นๆแต่เขาใจง่ายครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:07:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 035  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิง เอมอร ดอกผล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อการสอนที่ดีมากเลยค่ะ เข้าใจง่ายมากเลยค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:06:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 034  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.วิภาวดี ปล้องกระโทก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีมากค่ะ เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:06:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 033  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อรธิดา สุพงษ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาดีมากค่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองเข้าใจง่ายมากค่ะ?!!!!!  
 วันที่ : 2019-06-18 09:04:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 032  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.กานต์สุชา อุ่นแก้ว  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เว็บนี้ดีมากๆเลยค่ะ เข้าใจง่ายด้วย  
 วันที่ : 2019-06-18 09:04:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 031  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิงปรีดิ์รติ แก้วมณี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดูแล้วเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ????????  
 วันที่ : 2019-06-18 09:04:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 030  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กชายอลงกรณ์ หมั้นเหนียว  
 โรงเรียน : รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนดีมากครับเป็นเว็บไซต์ ที่ดีเหมาะเเก่การสอนมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:04:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 029  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิง จันทร์จิรา ศิลาเลิศ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีมากเลยค่ะ เข้าใจได้ง่าย  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 028  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ธัญสิริ นิลสนิท  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาดีมากค่ะเรีนนเเล้วเข้าใจ????  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 027  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อภิรักษ์ สุวรรณคงษ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นการสอนที่ดีมากครับ เข้าใจง่ายครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 026  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ชนกวนันท์​ อุ่นแก้ว​  
 โรงเรียน : โรงเรียน​ขุนหาญ​วิทยาสรรค์​  
 ข้อความ : สื่อนี้ทำให้เรียนรู้​เข้าใจได้ด้วยตัวเอง​ดีมากกก????  
 วันที่ :