เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
 
 
 
  ยอดเข้าชม 16349    ครั้ง
  จำนวนสมาชิก 223    บัญชี
  การรับชมวิดีโอ 4833    ครั้ง
  การดาวน์โหลด 73    ครั้ง
 
  ลงชื่อเยี่ยมชม-ให้คำแนะนำ
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
ชื่อ - สกุล :
โรงเรียน :
ข้อความ :
 
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 099  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวบัณฑิตยา เบียดนอก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:12:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 098  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.พรมณี​ บุญมี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ให้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-18 13:12:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 097  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายอติชาต งอนสวัน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:11:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 096  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวนนตรา วรรณทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเนื้อหา  
 วันที่ : 2019-06-18 13:10:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 095  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปนัดดา ประเสน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนง่าย เข้าใจได้ง่ายๆค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:10:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 094  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว วรรณา ศรีพอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:10:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 093  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปาลิดา พิมศร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:10:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 092  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวนลินทิพย์ สายไหม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายและสะดวกดีค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 091  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว ภัทรพร ที่อุปมา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาเข้าใจง่ายสะดวกและทันสมัย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 090  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวนนทรี วรรณทอง  
 โรงเรียน : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่าย สะดวกสบาย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 089  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวสถาพร นิลสุข  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนรู้ง่ายเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 088  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธีระพันธ์ ไชยนะรา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทันสมัย เรียนเข้าใจง่าย สะดวกสะบาย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 087  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย เจษสมพงศ์ เผ่าพันธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สะดวกสบายมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 086  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวรัชฎาพร นิยันตัง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 085  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายณฐนนท บุญ​พรหม​  
 โรงเรียน : ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : เรัยนรู้ง่าย ครูสอนดี เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 084  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวศศิปรียา ขำคม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:09:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 083  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธีรภัทร เทศราช  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เรียนรู้ง่ายขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 082  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส กนกวรรณ เพชรินทร์  
 โรงเรียน : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 081  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศิวะ ไชยบุดดี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : นักเรียนเข้าใจครับ สะดวกมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 080  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาววรรณวิไล โคตรนาม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายเจ้าใจเร็ว  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 079  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณรงค์ยุทธ จันทร์ทึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 078  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.ปรัชญา สมนึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขอบคุณค่ะ เนื้อหาเข้าใจง่ายมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 077  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวศิรินทิพย์ ผิวอ่อน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 076  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.อภิญญา จันทเบ้า  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาเข้าใจมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 075  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส​ จารุนันท์​ ไชยสุวรรณ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจดีสะดวกมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 074  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวรัชฎาพร คำลอย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาเข้าใจ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:08:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 073  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ญานิกา คำนึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนรู้ง่าย สดวกในการมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 12:57:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 072  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย นัฐชนนรุ่งคำ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากคับ  
 วันที่ : 2019-06-18 11:07:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 071  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นส.ณัฐชยา ศิลาเลิศ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขอบคุณค่ะ เข้าใจง่ายมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 11:07:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 071  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายกลยุทธ์ วายลม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากครับ????  
 วันที่ : 2019-06-18 11:07:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 070  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ทศพล คำลอย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 11:06:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 069  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว อาทิตยา วันเจริญ  
 โรงเรียน : สวข.  
 ข้อความ : ครูสอนเข้าใจง่าย รู้เรื่อง ทำการบ้านได้  
 วันที่ : 2019-06-18 11:06:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 068  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายธนเดช ทันเชิ้อ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมีการเรียนที่เรียบง่ายไม่สับสน  
 วันที่ : 2019-06-18 11:06:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 067  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายนรุตม์ชัย ศรีภักดี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 11:06:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 066  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายจิรายุ ปัททะ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนเข้าใจ ง่ายต่อการเรียนการสอน  
 วันที่ : 2019-06-18 11:05:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 065  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณัฐวุฒิ บัวโสม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขอบคุณ เข้าใจมากยิ่งขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 11:05:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 064  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายจิรายุทธ ศิลาชัย  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดูแล้วได้ความรู้เพิ่ม เข้าใจง่ายครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 11:05:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 063  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณปวร อาจภักดี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เขาใจได้ง่ายขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 11:05:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 062  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายธนกฤต​ แก้วศรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากครับอธิบายดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 11:04:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 061  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ปุณยภา จรรยากรณ์  
 โรงเรียน : ขุนหารวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขอบคุณค่ะ เข้าใจได้ง่ายมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 10:14:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 060  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.รัตนภรณ์ มาตรา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขอบคุณมากค่ะ ทำการบ้านได้????????????❤️  
 วันที่ : 2019-06-18 10:03:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 059  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ฐิติชญารัตน์ ดอกผล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : อธิบายได้เข้าใจง่ายมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:17:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 058  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ฐิติชญารัตน์ ดอกผล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : อธิบายได้เข้าใจง่ายมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:17:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 057  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิงสิริวิมล ศรีระเริญ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : คุณครูชลธิชาให้เนื้อดีมากค่ะอ่านแล้วเข้าใจง่ายมากเลยค่ะมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยค่ะดีมากเลยคะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:16:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 056  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรชัย ไชยฮะ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นวีีดีโอที่ดีมากคับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:16:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 055  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.กฤตพจ์ โพธิสาร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีมากเลยครับ ผมชอบมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:15:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 054  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ปานฤทัย อินทะรังษี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนดีเข้าใจง่ายค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:15:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 053  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุนันทาผิวงาม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ครูสอนเข้าใจง่ายมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:15:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 052  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กชายถิรพล เสน่หา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาเข้าใจง่ายครับ ครูสอนเพลิน พูดเพราะ น่าเรียนมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:15:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 051  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.วิภาวดี ปล้องกระโทก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เว็บนี้ดีมากค่ะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น..  
 วันที่ : 2019-06-18 09:14:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 050  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อนุพงศ์ บุญลี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีมากเลยครัับช่วยให้ผมมีความรู้มากขึ้นและยังสามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ด้วยดีมากจริงๆคับ????????????????????  
 วันที่ : 2019-06-18 09:13:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 049  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ลลิดา เกตุมาตย์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายดีค่ะและเข้าใจได้ไวด้วย สอนดีมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:11:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 048  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุภัชญา ไชยทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจง่ายมากค่ะ เพลินดี ไม่ค่อยติดขัดค่ะ คุณครูพูดเพราะ น่าฟังมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:11:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 047  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ชนก​วนันท์​ อุ่น​แก้ว​  
 โรงเรียน : โรงเรียน​ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : สื่อที่ทันสมัยเข้าใจ​ดีเลิศ​ศ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:11:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 046  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนกร มีฤทธิ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:11:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 045  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศุภณัฐ นิลทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นความรู้ที่ทันสมัยมากๆคับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:11:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 044  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนวัฒน์ ยาคำ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : คุณครูสอนได้ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:10:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 043  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.ภูบดินทร์ อินดี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีมากเลยครับ เขาใจง่ายมากเลย  
 วันที่ : 2019-06-18 09:10:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 042  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุนันทาผิวงาม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ครูสอนดีมากค่ะเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-18 09:10:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 041  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชยานันต์ คำพินิจ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากคะ สอนดีคะ...  
 วันที่ : 2019-06-18 09:09:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 040  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กชายสุปวีร์ ดาวจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เว็บนี้ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีมากๆเลยครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:07:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 039  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศิริมงคลชัย ขุ่ยคำมี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:07:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 038  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.กชมล ดวนใหญ่  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากค่ะครู ถ้าดูวนๆซ้ำๆจะเข้าใจง่ายมากค่ะ มีคำอธิบายประกอบ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:07:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 037  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.ปรเมษฐ์ พวงกระโทก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายมากๆครับ เนื้อหาสั้นๆแต่เขาใจง่ายครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:07:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 036  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิง เอมอร ดอกผล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อการสอนที่ดีมากเลยค่ะ เข้าใจง่ายมากเลยค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:06:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 035  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.วิภาวดี ปล้องกระโทก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีมากค่ะ เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:06:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 034  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อรธิดา สุพงษ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาดีมากค่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองเข้าใจง่ายมากค่ะ?!!!!!  
 วันที่ : 2019-06-18 09:04:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 033  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.กานต์สุชา อุ่นแก้ว  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เว็บนี้ดีมากๆเลยค่ะ เข้าใจง่ายด้วย  
 วันที่ : 2019-06-18 09:04:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 032  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิงปรีดิ์รติ แก้วมณี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดูแล้วเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ????????  
 วันที่ : 2019-06-18 09:04:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 031  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กชายอลงกรณ์ หมั้นเหนียว  
 โรงเรียน : รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนดีมากครับเป็นเว็บไซต์ ที่ดีเหมาะเเก่การสอนมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:04:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 030  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิง จันทร์จิรา ศิลาเลิศ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีมากเลยค่ะ เข้าใจได้ง่าย  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 029  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ธัญสิริ นิลสนิท  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาดีมากค่ะเรีนนเเล้วเข้าใจ????  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 028  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อภิรักษ์ สุวรรณคงษ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นการสอนที่ดีมากครับ เข้าใจง่ายครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 027  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ชนกวนันท์​ อุ่นแก้ว​  
 โรงเรียน : โรงเรียน​ขุนหาญ​วิทยาสรรค์​  
 ข้อความ : สื่อนี้ทำให้เรียนรู้​เข้าใจได้ด้วยตัวเอง​ดีมากกก????  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 026  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญพิราอร คำวัด  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากค่ะ ดีเลิศ  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 025  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิงรุจิรา สินศิริ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาเข้าใจมากค่ะ????  
 วันที่ : 2019-06-18 09:03:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 024  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิศัลย์ศยา อาสานาม  
 โรงเรียน : ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : ดีมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 20:37:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 023  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพวงพร ศรีสุรักษ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากเลยค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:54:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 022  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว พิยดา เอ้โทบุตร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ช่วยในการเรียนมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:32:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 021  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส. ภาวีณา ขันแข็ง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีข้อมูลที่ให้อ่านได้หลากหลายค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:29:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 020  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจริณทิพย์ เกษคำ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สื่อการเรียนนี้ ทำให้เข้าใจง่าย เเละเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ดีงามมากค่ะ????????????  
 วันที่ : 2019-06-17 13:29:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 019  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นส.รุ่งอรุณทิพย์ ศรีแก้ว  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนให้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:28:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 018  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวอารีสา บุญปลอด  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เวลาไม่เข้าใจ สื่อเว็บนี้ช่วยได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:28:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 017  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจันทร์จิรา สายจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:28:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 016  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : มณีนุช เรืองคำ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ ทำให้เข้าใจในเนื้อหาง่ายมากขึ้น ไม่ซับซ้อน  
 วันที่ : 2019-06-17 13:27:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 015  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวเสาวลักษณ์ ผาแก้ว  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:27:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 014  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายสราวุฒิ สุทธิบุตร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ~~`????????ความรู้ดีครับ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:27:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 013  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายภาสกร ทองจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากครับ ทำให้นักเรียนเข้ามากขึ้นครับ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:26:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 012  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.จิรนันท์ ทรงกลด  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ระบบนี้ดีมากๆเลยค่ะ มีข้อมูลให้ศึกษาก่อนเรียน  
 วันที่ : 2019-06-17 13:26:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 011  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-06-17 13:26:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 010  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.ธิดารัตน์ ศรีมงคล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากอ่านแล้วเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-17 13:25:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 009  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย บุญญฤทธิ์ อินทนิล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ใครไม่รู้ถูกใจสิ่งนี้  
 วันที่ : 2019-06-17 13:25:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 008  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วริศรา พระจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนเข้าใจมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:25:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 007  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส วรณิกา ภักดิ์เสน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:25:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 006  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส. นริศรา ประชาราษฎร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหาดูแล้วเข้าใจง่ายค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:25:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 005  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.วรกานต์ เกษศิริโยธิน  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนเข้าใจมากขึ้นมากเลยค่ะ เวลาไม่เข้าใจก็เข้ามาเปิดดูได้ เป็นระบบที่ทันสมัยมากเลยค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:24:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 004  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เอื้อตะวัน อุทธา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ระบบดีมากก  
 วันที่ : 2019-06-17 13:22:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 003  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวสุพลภา โพธิ์อุดม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากเลยค่ะสอนครอบคลุมเนื้อหามากๆตอนแรกเป็นคนไม่ชอบคณิตศาสตร์แต่ตอนนี้เริ่มสนุกไปกับมันแล้วคะ ขอบคุณค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-17 13:21:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 002  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.พีรวิชญ์์​ โพิสาร  
 โรงเรียน : ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : ระบบนี้ทันสมัยเลยมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-17 10:22:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 001  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณรงค์ยุทธ จันทร์ทึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-14 13:14:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว ศรินทิพย์ เพ็ชรศรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:12:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ชลธี สุขเกษม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่าย สะดวก สบาย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:13:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย อดิศักดิ์ บุญเฟรือง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:13:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย เจษฎาพงศ์ เผ่าพันธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สะดวกสบายมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-18 13:14:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายชลธี สุขเกษม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น สะดวก เเละสบาย  
 วันที่ : 2019-06-18 13:14:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย เจษฎาพงศ์ เผ่าพันธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สะดวกสบายมาก  
 วันที่ : 2019-06-18 13:15:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย เจษฎาพงศ์ เผ่าพันธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สะดวกมากๆ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:15:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายภูริ รักสัตย์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สะดวกสบายมากๆ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:16:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นรากร ธรรมานุสารกิจ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีความสะดวกสบายในการเรียน  
 วันที่ : 2019-06-18 13:17:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-06-18 13:29:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย นรากร ธรรมานุสารกิจ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:32:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายธนเชษฐโชคมหาศาล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจเร็วมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-18 13:33:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย อดิศักดิ์ บุญเฟรือง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าไจ(มั้ง)  
 วันที่ : 2019-06-18 13:37:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรญาณี เพ็งแจ่ม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดีมากเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-19 08:58:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อาภัสรา เลิศศรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดีมาก  
 วันที่ : 2019-06-19 08:58:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กิตติณัฐ แซ่ตัง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นและเรียนรู้ย้อนหลังได้  
 วันที่ : 2019-06-19 08:59:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ภูริพัทธ์ จบกมล  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกดีมีความรู้  
 วันที่ : 2019-06-19 08:59:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กันญากร ถุงจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ให้ความรู้มากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 08:59:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปฐมพงศ์ พิมมาศ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกดีที่มีเว็บไซต์และจำง่ายดี  
 วันที่ : 2019-06-19 08:59:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พงศกร ไชสุวรรณ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 08:59:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ฐิติโชติ ไชยชนะ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกและได้ความรู้มากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 08:59:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สิทธิกร​ หมื่อจ๋า  
 โรงเรียน : ุขุนหาญวิทยาสรรค์​  
 ข้อความ : เป็นการเรียนที่ดีทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:00:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรญาณี เพ็งแจ่ม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดีมากเข้าใจง่ายและได้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 09:00:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วชิราภรณ์ มาตตี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่เค้าใจง่าย ได้ฝึกสมอง ได้ทบทวนสมองของเรา เเละทบทวนบทเรียน  
 วันที่ : 2019-06-19 09:00:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ชกาญจนพงษ์ โพธิ์กระสังข์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกและได้ความรู้และนำไปไช้ไนชีวิตประจำวัน  
 วันที่ : 2019-06-19 09:00:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พัทธิดา ดีโสม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ให้ความรู้และความเข้าใจง่ายขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:01:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.สาริศา เสน่หา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สามารดไห้ความรู้เราได้ตลอดเวลา  
 วันที่ : 2019-06-19 09:01:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วีรภัทร. บุญวุฒิ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดีมากครับและเข้าใจง่ายมากเลยครับ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:01:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : คณาธิป ไชยสิงห์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกดีที่มีเว็บไซต์จำง่ายดีีและเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:02:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พชรพล ชูคำ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นสิ่งที่ดีมากเเละได้รับความรู้มากครับ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:02:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : มัชฌิมา ทับทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรย์  
 ข้อความ : เรียนรุ้  
 วันที่ : 2019-06-19 09:02:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิงนงณภัศ บุญเพ็น  
 โรงเรียน : จุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีความเข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:02:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ธิดา สาโรจน์  
 โรงเรียน : โรงเรียน:ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้ดูวีดีโอทำให้เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:02:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อาภัสรา เลิศศรี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนง่าย เข้าใจในการเรียน  
 วันที่ : 2019-06-19 09:03:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณฐพรทุ่มกระเดื่อง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกเเละได้ความรู้  
 วันที่ : 2019-06-19 09:03:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บริภัทร วงศ์เกียรติกำจร  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : รู้จักระบบของจำนวนเต็มและอื่นๆ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:03:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ภูมินทร์ พันธ์พระ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ........  
 วันที่ : 2019-06-19 09:03:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กันญากร ถุงจันทร์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำให้เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:03:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.ธิดา สาโรจน์  
 โรงเรียน : โรงเรียน:ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้ดูวีดีโอทำให้เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วชิราภรณ์ มาตตี  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่เค้าใจง่าย อธิบายละเอียด ทำให้เราได้ทบทวนบทเรียน  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด. ญเสาวภา จันทสนธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด. ญเสาวภา จันทสนธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ีปีรติ​ ไชยรา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้ความรู้  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด. ญเสาวภา จันทสนธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด. ญเสาวภา จันทสนธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 09:04:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ีปีรติ​ ไชยรา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้ความรู้  
 วันที่ : 2019-06-19 09:05:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-06-19 09:05:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด. ญเสาวภา จันทสนธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีความเข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 09:07:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กหญิงนงณภัศ บุญเพ็น  
 โรงเรียน : จุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากจึ้น  
 วันที่ : 2019-06-19 09:07:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณฐพรทุ่มกระเดื่อง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุก  
 วันที่ : 2019-06-19 09:08:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.สาริศา เสน่หา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สามารดไห้ความรู้เราได้ตลอดเวลา  
 วันที่ : 2019-06-19 09:08:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : มัชฌิมา. ทับทอง  
 โรงเรียน : ขุนหา(ญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ทำไห้มีความรู้และทำไห้มีความรู้ได้ดีจำง่ายเข้าใจ สามารถย้อนดูได้ง่าย  
 วันที่ : 2019-06-19 09:08:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณััฎฐกิตติ์ บัวพันธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกเข้าใจง่ายดี  
 วันที่ : 2019-06-19 09:09:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณััฎฐกิตติ์ บัวพันธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สนุกเข้าใจง่ายดี  
 วันที่ : 2019-06-19 09:09:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สีรภัทร บุญวุฒิ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายและมีความรู้เพิ่มเติม  
 วันที่ : 2019-06-19 09:15:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.ยศกร กุลเกษ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีคลิปวิดีโอด้วยทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้นครับ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:40:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.ยศกร กุลเกษ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากขึ้นครับ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:41:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กชายยศกร กุลเกษ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมาขึ้นครับ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:43:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.ยศกร กุลเกษ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ดีครับเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-19 09:44:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เด็กชายยศกร กุลเกษ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่ายมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-19 09:46:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด. ญเสาวภา จันทสนธ์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีความเข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์  
 วันที่ : 2019-06-19 18:09:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปฐพี เชิงฉลาด  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นการสอนที่เข้าใจง่ายมากครับตอนเเรกได้แค่2คะเเนนแต่หลังจากฟังได้มาก กว่าสอง  
 วันที่ : 2019-06-20 20:20:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปฐพี เชิงฉลาด  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-06-20 20:21:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณรงค์ยุทธ จันทร์ทึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-21 07:40:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณรงค์ยุทธ จันทร์ทึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-21 07:40:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณรงค์ยุทธ จันทร์ทึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-21 08:43:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จิรายุทธ บังคม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-21 09:09:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จิรายุทธ บังคม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-21 09:09:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นฤมล ปานทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : เรียนง่าย  
 วันที่ : 2019-06-21 09:14:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นฤมล ปานทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญ​วิทยา​สรรค์​  
 ข้อความ : เรียนง่าย  
 วันที่ : 2019-06-21 09:15:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว นลินี อุ่นแก้ว  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-21 09:43:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ณรงค์ยุทธ จันทร์ทึก  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : -  
 วันที่ : 2019-06-21 11:43:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว  
 โรงเรียน : มัธยมบักดองวิทยา  
 ข้อความ : ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-21 14:01:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว  
 โรงเรียน : มัธยมบักดองวิทยา  
 ข้อความ : ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-06-21 14:01:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ลัดดาวัลย์ คุณพิทักษ์วัฒนา  
 โรงเรียน : เทศบาลท่าโขลง๑  
 ข้อความ : ดีมากคะเด็กๆดูแล้วเข้าใจมากขึ้นคะอยากได้เป็นเพาเวอร์พอยมีไหมคะ คณิต ม.1 เทอม 1และเทอม 2 หลักสูตรใหม่มีไหมคะ  
 วันที่ : 2019-06-21 16:50:16  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายสุเมธ บุตรธรรมมา  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 วันที่ : 2019-06-25 13:17:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.พิศมัย แก้วธรรม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่ดีมากค่ะ ชอบๆ  
 วันที่ : 2019-07-05 09:42:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ทวีชัย สุขสังข์  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : มีสาระเขาใจง่าย  
 วันที่ : 2019-07-08 07:52:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.วชิราภรณ์ ย่ำแผ่น  
 โรงเรียน : ขุนหาวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-07-09 06:48:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.เบญญาภา วรรณทอง  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เรียนรู้เรื่องมากค่ะ เป็นสื่อที่สะดวกเข้าใจง่าย  
 วันที่ : 2019-07-22 18:58:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-08-03 19:40:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นนางสาว จิราภรณ์ สำราญ  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-08-05 13:33:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรญาณี เพ็งแจ่ม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ได้เรียนรู้สิ่งๆใหม่ที่เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2019-08-15 20:35:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-09-05 15:55:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-06-22 08:48:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.สุธิดา สาวทอง  
 โรงเรียน : มจ  
 ข้อความ : เข้าใจมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2020-07-03 14:52:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางรัศมี สมชาติ  
 โรงเรียน : ระยองวิทยาคม  
 ข้อความ : เป็นสื่อการสอนที่ดีมาก รูปแบบน่าสนใจ บทเรียนผลิตตามหลักวิชาการ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ขอชื่นชมในความตั้งใจ นำความรู้ความสามสามารถมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นประโยขน์ต่อผู้เรียนและผู้เข้ามาใช้  
 วันที่ : 2020-08-15 05:50:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-09-23 13:11:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปรารถนา โยธี  
 โรงเรียน : โพธิ์ทอง"จินดามณี"  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้นสามารถหัดทำได้  
 วันที่ : 2020-09-25 09:28:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปรารถนา โยธี  
 โรงเรียน : โพธิ์ทอง"จินดามณี"  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2020-09-25 10:04:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปรารถนา โยธี  
 โรงเรียน : โพธิ์ทอง"จินดามณี"  
 ข้อความ : เข้าใจมากขึ้น  
 วันที่ : 2020-09-25 10:05:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-05 06:00:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-11 08:07:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-25 15:20:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-28 14:34:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-11-03 09:59:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-11-20 18:12:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-11-21 03:24:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Mario Keeling  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : Hello Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain! Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes. Get Yours: hineck.online Get it Now 50% OFF + Free  
 วันที่ : 2020-12-03 08:19:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-01-04 20:08:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-01-09 06:30:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-01-09 06:32:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-01-29 04:21:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-02-06 00:19:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-02-21 08:38:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-02-22 19:49:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-03-18 02:02:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-04-08 21:08:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Tyronebuisp  
 โรงเรียน : sofiyasamylkin1987911be1@bk.ru  
 ข้อความ : kruchon.net oiotugorvygivbjfguefiugehiwjfeoswifehgidjwifhge  
 วันที่ : 2021-04-17 01:21:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Tyronebuisp  
 โรงเรียน : antonivanov1993802wou@bk.ru  
 ข้อความ : kruchon.net oiotugorvygivbjfguefiugehiwjfeoswifehgidjwifhge  
 วันที่ : 2021-04-18 09:05:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-05-17 15:09:00  
 
 
 
 
 

Created by Kru-Chonticha