เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
 
 
 
  ยอดเข้าชม 16347    ครั้ง
  จำนวนสมาชิก 223    บัญชี
  การรับชมวิดีโอ 4833    ครั้ง
  การดาวน์โหลด 73    ครั้ง
 
  วิดีโอออนไลน์
หน่วยการเรียนรู้ : ระบบจำนวนเต็ม
ลำดับที่ รหัสวิดีโอ ชื่อเนื้อหา Link Youtube ดูวิดีโอ
1 10101 01-รู้จักกับจำนวนเต็ม cwy4Z33WE_g
2 10102 02-การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม XolH5InWHsg
3 10103 03-ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม fus9pDpuE3I
4 10104 04-การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก U3DflhIncak
5 10105 05-การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ -C2PqYhOWNA
6 10106 06-การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก oSHt2LDz2yw
7 10107 07-การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ GcC-fXkhFuo
8 10108 08-สมบัติเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็ม gyYLvX2H8KA
9 10109 09-จำนวนตรงข้าม 5rXC6A6pm5k
10 10110 10-การลบจำนวนเต็ม faUYgumHQDg
11 10111 11-การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก iJnXfdxv56E
12 10112 12-การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ QcQlGbZw34g
13 10113 13-การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก 5a4Lh498MVs
14 10114 14-การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 40DPn4y_1x8
15 10115 15-สมบัติเกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็ม csIuQTlzxXQ
16 10116 16-การหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มชนิดเดียวกัน 95P3sEn1yiQ
17 10117 17-การหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มต่างชนิดกัน 4--NmLpQGNY
18 10118 18-การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม ระคน IFXn30SgnS4
19 10119 19-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็ม HN0UWu_xJm
         
หน่วยการเรียนรู้ : เลขยกกำลัง
ลำดับที่ รหัสวิดีโอ ชื่อเนื้อหา Link Youtube ดูวิดีโอ
1 50101 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 7nJQTTbMNiw
2 50102 รากที่ n ตอนที่ 1 qhWn86iq_no
3 50103 รากที่ n ตอนที่ 2 8bOMSoVuxNg
4 50104 รากที่ n ตอนที่ 3 k-YAzfRWVnQ
5 50105 การดำเนินการของกรณฑ์ ตอนที่ 1 9G-Z3UGbtd8
6 50106 การดำเนินการของกรณฑ์ ตอนที่ 2 jxYMcxz7ezs
7 50107 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ mSBnYEbA1bQ
8 50108 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ตอนที่ 2 b9q1NFhnpGQ
9 50109 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลัง z_cvxiBMcHU
         
 
 
 
 
Created by Kru-Chonticha